Tytuł projektu:
Wejście na nowe rynki zagraniczne przez firmę Wargamer Konrad Sosiński w postaci rynków Australii i Kanady

Cel i planowany efekt projektu:
Celem realizacji projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływu brexit na przedsiębiorstwo.


Efekty realizacji projektu:
Przygotowanie ekspansji na rynki Kanady i Australii z produktami firmy.


Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 105 100,00 EUR (słownie: sto pięć tysięcy sto euro 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 105 100,00 EUR (słownie: sto pięć tysięcy sto euro 00/100)

Termin realizacji:
01.06.2023 – 30.09.2023

Śledź nas na Facebooku