World of Tanks Expansion: SU-100 wersja PL

  • szt.
  • 50,00 zł 40,00 zł

[POL] SU-100 ma jedną z najwyższych statystyk siły ognia spośród wszystkich czołgów, ale kosztem niskiej inicjatywy. Wesprzyj go dobrą załogą, a będzie zabójczy na polu bitwy. Zawiera wstępnie pomalowany czołg, 5 kart: załogi, modułów i ulepszeń oraz internetowy kod bonusowy. Zestaw w wersji wielojęzycznej.

[ENG] The SU-100 has one of the highest Firepower stats of any tank, but suffers from low Initiative. Support it with a good crew and it will be deadly on the battlefield. Contains a pre-painted Tank, 5 Crew, Module, and Upgrade Cards, and an Online Bonus Code. Multi-language version.