World of Tanks Expansion: StuG III G wersja PL

  • szt.
  • 50,00 zł 40,00 zł

[POL] Dzięki wysokiej przeżywalności i dobrej sile ognia ten niszczyciel czołgów czyha na swoje cele, tylko nie pozwól go oflankować! Zawiera wstępnie pomalowany czołg, 5 kart: załogi, modułów i ulepszeń oraz internetowy kod bonusowy. Zestaw w wersji wielojęzycznej.

[ENG] With a high Survivability and good Firepower this Tank Destroyer lies in wait for its targets, just don't let it get outflanked! Contains a pre-painted Tank, 5 Crew, Module, and Upgrade Cards, and an Online Bonus Code. Multi-language version.