World of Tanks Expansion: M3 Lee wersja PL

  • szt.
  • 50,00 zł 40,00 zł

[POL] M3 Lee jest wyjątkowym niszczycielem czołgów, ponieważ posiada potężne działo w kadłubie, a także drugie w małej wieży. Zawiera wstępnie pomalowany czołg, 5 kart: załogi, modułów i ulepszeń oraz internetowy kod bonusowy. Zestaw w wersji wielojęzycznej.

[ENG] The M3 Lee is a unique Tank Destroyer in that it mounts a powerful gun in the hull, along with a second gun in a small turret. Contains a pre-painted Tank, 5 Crew, Module, and Upgrade Cards, and an Online Bonus Code. Multi-language version.