POL-5 ChorĄgiew Pospolitego ruszenia / Wolontarzy

  • szt.
  • 55,00 zł

Pospolite ruszenie / wolontarze

Pospolite ruszenie w założeniach obejmować miało wszystkich posiadaczy ziemskich, z czego znakomitą większość stanowiła szlachta. Uzbrojenie i pancerz zależał od woli i zamożności szlachcica. Podobnie chorągwie wolontarskie – rekrutujące się głównie ze szlachty stawały z uzbrojeniem takim, na jakie sobie mogli poszczególni wolontarze pozwolić. Wartość bojowa pospolitego ruszenia i wolontarzy była różna. Zwykle brakowało im dyscypliny i chęci do walki, ale zmotywowani potrafili odnieść zwycięstwo nad regularną armią (np. podczas rokoszu Lubomirskiego).

Zestaw zawiera 9 modeli konnych:

1 x model dowódcy
1 x modele chorążego
7 x modeli pospolitaków/wolontarzy
9 x modeli koni
Zestaw sztandarów
3 x podstawka 3cm x 4 cm


Modele są niesklejone i niepomalowane.