POL-4 Dow˘dztwo Rzeczypospolitej

  • szt.
  • 115,00 zł

Dowództwo Rzeczpospolitej

Teoretycznie najwyższym dowódcą wojsk Rzeczypospolitej był król. W praktyce zastępowali go hetmani lub regimentarze. Funkcje te występowały oddzielnie w Koronie i na Litwie, tak więc Rzeczpospolita miała 4 hetmanów – dwóch wielkich (koronnego i litewskiego) i 2 polnych. Hetman polny podlegał wielkiemu. Regimentarz był to tymczasowy dowódca zastępujący hetmana w razie jego niedyspozycji, lub mianowany przez króla albo sejm dowódca jakiejś części wojsk. Pułkiem dowodził pułkownik lub, w regimentach cudzoziemskich oberszter.

Opakowanie zawiera:
2 hetmanów/regimentarzy
5 pułkowników/namiestników
16 muzyków/sztandarowych
17 koni
3 zestawy sztandarów
2 metalowe podstawki o wymiarach 4x4 cm
5 metalowych podstawek o wymiarach 4x3 cm

Zestaw pozawala na wystawienie:

2 podstawek regimentarzy/hetmanów polnych
5 podstawek pułkowników


Modele są niesklejone i niepomalowane..