Habitat Tower (1)

  • szt.
  • €21.74
Jeden element scenerii z pianki z elementami z pďľłyty HDF. Produkt wymaga zďľłoďľżenia i pomalowania.